Bu videoda,yüksek dereceli anevrizmal subaraknoid kanamalı hastada kanamış Anterior Komunikan ve kanamamış Orta Serebral Arter Anevrizmalarının mikrocerrahi ...