Bu 3 boyutlu videoda, kanamış ve tromboze olmuş büyük DACA Anevrizmasının mikrocerrahi olarak kliplenmesi gösterilmektedir. Uygun klipleme için anevrizma içi...