Bu videoda, takiplerinde 6 ay içinde boyutlarında iki kat artış gösteren vestibular sinirden köken alan çevre dokulara özellikle yüz sinirine oldukça yapışık...